top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Picla Designin kaikki henkilötiedot käsitellään aina laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Toimintamme ei rajoita rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia ilman laissa säädettyä perustetta.

Tietosuojaseloste on päivitetty 16.6.2023.

PICLA DESIGNIN ASIAKASREKISTERI

REKISTERIN PITÄJÄ

Picla Design
3012137-2
moi@picla.fi

Rekisteristä vastaava henkilö: Päivi Pihlajamäki / Picla Design
moi@picla.fi
Turku, Suomi

Henkilötietojen käsittelijänä toimii lisäksi Picla Designin nimetty kirjanpitotoimisto. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyyn on sopimuksellinen peruste: Asiakassuhde


REKISTÖRÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, saada pääsy tietoihin, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, rajoittaa tietojen käsittelyä ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Tietopyyntöprosessin voi aloittaa laittamalla viestiä moi@picla.fi. Rekisterin ylläpitäjä aloittaa prosessin mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään viikon sisällä pyynnöstä. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi prosessin edetessä. Tietoja ei luovuteta ilman tätä. 

ASIAKASREKISTERIN TIEDOT JA SÄILYTYS

Tilausten yhteydessä Picla Design pyytää asiakkaalta aina nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Asiakas antaa tiedot joko yhteydenottolomakkeen, verkkokaupan tilauslomakkeen, sähköpostin tai sosiaalisen median viestimen kautta. 

Picla Designin verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen henkilötietoja käytetään vain yhteydenpitoon asiakkaaseen ja sovittaessa asiakkaan kanssa myös laskutukseen.

Picla Designin tilausten yhteydessä kerättyjä asiakkaiden yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. 

Laskutukseen ja kirjanpitoon liittyen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan asiakasrekisterissä. Laskutusjärjestelmän asiakasrekisteriä lukuunottamatta tietoja ei tällä hetkellä kerätä muiksi rekistereiksi. 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei välitetä laskutustietoja lukuunottamatta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä yrityksen markkinointiin. Laskutukseen yhdistettävät tiedot välitetään myös Piclan kirjanpitoyritykselle ja kirjanpitojärjestelmään.


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietosuojaseloste: About
bottom of page